Domů > Koledy > Koledy české

Koledy české

 

Já jsem přišel k vám,
abych řekl vám,
že je dnes koleda :
Kdo mi dnes něco dá,
rád to uhlídám;
kdo mi nedá nic,
je z Hrubianovic:
já se na něj zamračím,
jako medvěd zabručím,
potom půjdu pryč.

*

Náš pantáto rozmilý,
poslyšte nás tu chvíli,
co vám budeme zpívat,
radostně vypravovat.

Ježíš malé děťátko,
překrásné pacholátko,
v Betlémě se narodil,
z Marie Panny se zrodil.

A v tom obecném chlévě¨,
položen jest na seně
mezi dvěma hovádky
od své přemilé matky.

Trpěl hlad, žízeň, zimu,
to vše pro naši vinu :
ten král slávy nebeský
navštívil nás, lid zemský.

Amen již zazpíváme
a koledy žádáme.
nenechte nás zde státi,
ani dlouho meškati.

*

Pánbůh zaplať za koledu,
pane hospodáři!
A vám taky, paní hospodyně!
Ať se vše daří,
co máte na poli,
v zahrádce, na roli:
slívky, jab’ka, pšenice,
žito, jařice.

Každá kura po třikrát do roka
ať kuřátka má,
každá kachna čtyřikrát do roka
ať kačátka má:
kura praví: kur, kur!
a kohout: kykyryky!
ať máte plný dvůr,
a to samých kur!

*

Už jsme si naši koledu odbyli,
žádny děvčátka s námi nebyly;
nynčko vy taky jděte,
pěkně se oblékněte;
nynčko vy jděte taky
Ježíška kolíbati.

Ančička běží, zimou se třese,
byla s matičkou na dříví v lese;
nese Ježíškovi dary,
v košíčku jablíčka maly;
dary Ježíškovi nese,
celá se zimou třese.

*

Koleda, koleda, babičko,
dejte voříšek nebo jablíčko.,
nedáte-li voříšek,
provrtám vám kožíšek.

Hodím vám jo do louže,
on se vám tam zamaže.
Až si pro něj polezete,
celá se tam zamažete.

*

Panímámo ze sousedů,
přišla jsem si pro koledu;
nemáte-li dva dukáty,
dejte aspoň ořech zlatý,
vypůjčte se od pantáty;
donesu ho Jezulátku,
chudobnému pacholátku.
Nenechte mne v síni státi,
musím dále pospíchati.
Holubička u zahrádky
čeká na mne mezi vrátky.

*

Pastouškové, vstávejte,
v Betlémě se svítí.
Narodil se Kristus Pán,
radost budem míti.

Na koledu půjdeme,
pěkně zpívat budeme,
jakou budou chtíti.

A vy, pane hospodáři,
pojďte taky s námi;
nemáte-li co vzíti,
vemte otep slámy.

Hospodyňka podušku
do Betlema Ježíšku,
pojďte oba s námi.
A ten Adam kulhavý
k Betlemu pospíchá;
drží v ruce dvě jab’ka,
smutně na ně dýchá.
Hrdlička tam taky je,
ta tam pořád cukruje,
cukru, cukru, cukru!

*

Cesta bílá od ovčína,
ovce po ní jdou;
ovčáci je pošlehujou
a taky je dřou.
Já ovčákem nebudu,
radši se dám na vojnu;
já bych musel chcíplý ovce
tahat za nohu.

Jakou já dám Ježíškovi,
jakou koledu?
Já mám doma bílý jehně,
to mu přivedu:
kudy ono chodí,
ustavičně zvoní,
cinky-linky, cinky-linky,
tak pěkně zvoní.

*

Co je to tam za ovčáka
s červenejma nohama,
já ho viděl, když on ho dřel,
strakatého berana.
Pěkné polštáříčky
pod jeho nožičky,
neb se zimou celý třese
dítě maličky.

*

Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme Pánu Bohu,
malému děťátku,
Kristu Jezulátku,
ono dává hrušky, jab’ka,
chléb, žemličky, cukrlátka
a voříšky.
Za vaše zpívání
a koledování
dej vám Pán Bůh požehnání.

 

*

Ach, co jsem já se natěšil
na ten boží Štědrý večír,
že se najím štědrovnic,
neužil jsem z toho nic.

Poslala mne moje žena
pro koření do Bydžova,
pro kvasnice do Prahy,
tady byly moc drahy.

Pro běl jsem byl v Miletíně
a pro tvaroh na Zdobíně,
v Chomuticích pro mlíko,
bylo mně toho líto.

Pro mandle a pro hrozinky
musil jsem jít do Studynky,
do Vrchlabí pro papír,
to byl mrzutý špacír.

V Kremži jsem byl pro ořechy,
tam byly tuze veliky,
v Dřevnici u Frýly
stavěl jsem se pro slívy.

Pro hrušky a jablka
musil jsem jít do Nymburka,
v Lužanech u Fialy
tam jsem byl pro křížaly.

Sháněl jsem to celý týden,
přišel jsem domů v Štědrý den,
koláčů jsme napekli, –
ach, jak jsme se ulekli!

Kvasnice byly zkaženy,
koláče byly sraženy,
žena zlostí skákala,
lopatou mne flákala.

Popadla hned dvě vidlice,
šťouchala mne převelice –
šelmo, víš co udělám?
ten týden ti jíst nedám.

Tu jsem neměl jiné rady,
musil jsem jít na kolady –
ať si je ta mrcha sní,
ty koláče sraženy.

*

error: Obsah je chráněn !!